Spotlight Blokken Beslag Schepen
  Home Rondleiding     Catalogus     Contact     Routebeschrijving  Language English/Dutch
 

 

  Schepen

  VEEL REPLICA'S ZEILEN MET BLOKKEN VAN ORDING BLOCKMAKERS / MANY REPLICAS SAIL WITH OUR BLOCKS

Utrechts Statenjacht


Voor de reconstructie van het Utrechts Statenjacht is gebruik gemaakt van een tekening uit 1746, vervaardigd door Pieter van Zwijndregt en in het bezit van het Maritiem Museum in Rotterdam. Dankzij deze zeer gedetailleerde tekening is een volkomen authentieke herbouw van een statenjacht mogelijk geworden.

De lengte van het schip is 23.5 m, de breedte 5.5 m, de diepgang 1.35 m. De mast is 21.5 m lang, het zeiloppervlak bedraagt in totaal 156 m2, de waterverplaatsing is 86 ton. Voor de bouw is ongeveer 300 m3 eikenhout gebruikt, afkomstig uit bossen in Denemarken die 200 jaar geleden met Hollandse eikels zijn aangeplant.

Statenjachten waren rijkversierde schepen, bedoeld voor het vervoer van vooraanstaande personen over de ondiepe Hollandse binnen- en kustwateren. In een tijd dat reizen over land bij gebrek aan goede wegen nog verre van aangenaam was vormden statenjachten in het waterrijke Nederland een comfortabel en luxueus vervoermiddel.

De tuigage bestond aanvankelijk uit een spriettuig. Na 1660 werd dit vervangen door het handzamere staand gaffeltuig. Dit was een grootzeil zonder giek met een lange zware gaffel, die als regel niet werd gestreken. In plaats daarvan werd het zeil met behulp van geitouwen tegen de gaffel en de mast getrokken (afb. 2). Voor het gebruik van de gaffel werd de mast verlengd met een steng, wat het tevens mogelijk maakte om nog een vierkant topzeil te voeren. Als voorzeilen werden een stagfok en op de boegspriet een kluiver gevoerd.


J2-DC
  2010
J2-DC