Spotlight Blokken Beslag Schepen
  Home Rondleiding     Catalogus     Contact     Routebeschrijving  Language English/Dutch
 

 

  Schepen

  VEEL REPLICA'S ZEILEN MET BLOKKEN VAN ORDING BLOCKMAKERS / MANY REPLICAS SAIL WITH OUR BLOCKS

Replica's

Naast de Ronde- en Platbodemjachten en de diverse restauratieprojecten over de gehele wereld, varen er ook wereldwijd vele replica's van historische zeilschepen met de blokken van Ording Blockmakers.


Amistad

Het schip 'Amistad' is een tweemast getuigde schoener dat diende als slavenschip. Het is een replica van het vroegere Spaanse slavenschip 'La Amistad'. De bouw is in 1999 gestart in het Mystic Seaport Museum en de replica is in 2000 op 25 maart te water gelaten.

The ship 'Amista'is a two mast rigged schooner which was used as slaveryship. It is build as a replica at Mystic Seaport Museum in 1999 and launched on March 25, 2000.


Amsterdam (Scheepvaartmuseum Amsterdam)

In 1985, bijna 200 jaar na het opheffen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, wordt de kiel gelegd voor een nieuwe Oost-Indiėvaarder. Bij de bouw gebruikt men het oude voorbeeld. Maar door de eisen van nu zijn er ook verschillen: de romp en de dekken zijn van tropisch hout i.p.v. eiken, er is stahoogte tussen de dekken, de spanten zijn verlijmd en trappen vervangen ladders.


Black Pearl (film Pirates of the Caribbean)

Grote zeilschepen spelen regelmatig hoofdrollen in spannende avonturenfilms. In 2003 bracht Walt Disney de film 'Pirates of the Caribbean' in de bioscoop. Een vervolgfilm is nu in voorbereiding. Onze blokken zijn onderdeel van de modellen die van de meezeilende schepen zijn gemaakt.


Flevo-aak

De Bataviawerf in Lelystad is in de eerste plaats bekend om de reconstructie van het VOC- schip de Batavia uit 1628. Dit wereldberoemde schip is gedurende het hele jaar te bezichtigen. Een ander interessant onderdeel van de werf vormt Flevo-aak Carla Lammers, een modern ontwerp van een traditioneel rondspantjacht.


Friends' good will (Michigan Maritime Museum)

While the intent is to build a vessel that looks and sails like an early 19th century Great Lakes trading vessel, traditional construction (plank on frame) was quickly ruled out. Cost, construction time and materials were factors, as was maintenance.


Palingaak

De palingaak was een vrachtschip met een bun waarin de levende paling werd vervoerd en is waarschijnlijk het laatste houten zeilende koopvaardijschip met een Nederlandse zeebrief. De oude palingaken zijn jaren geleden van het water verdwenen. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de laatste, de Korneliske Ykes, gesloopt. In 2006 is men in Heeg gestart met de bouw van een replica van dit schip.


Stad Amsterdam

De blokken of katrollen vormen een klein maar wezenlijk onderdeel van de tuigage van de Stad Amsterdam. In totaal zijn er 900 nodig. Door deze schoot-, val- of gordingblokken lopen de lijnen die nodig zijn om de 31 zeilen van de clipper te kunnen bedienen. Deze ontwerpen zijn van blokkenmaker George Ording.


Utrechts Statenjacht

Statenjachten waren rijkversierde schepen, bedoeld voor het vervoer van vooraanstaande personen over de ondiepe Hollandse binnen- en kustwateren. In een tijd dat reizen over land bij gebrek aan goede wegen nog verre van aangenaam was vormden statenjachten in het waterrijke Nederland een comfortabel en luxueus vervoermiddel.


Virginia

The Virginia Maritime Heritage Foundation is a nonprofit organization with the mission to build a replica of the historic 122-foot Pilot Schooner VIRGINIA. The original pilot schooner Virginia was the 5th ocean-keeping vessel owned by the Virginia Pilot Association.  She was also the 4th wooden schooner, and the 3rd and last pilot ship built expressly for the pilots.


Wierumer Aek

Op het terrein van het voormalig garnalenfabriekje in Moddergat (Dongeradeel - Friesland) wordt gewerkt aan de bouw van de Wierumer Aek, een historische vissersboot zoals gebruikt ten tijde van de grote vissersramp van 1883.


J2-DC
 © 2010
J2-DC